Skip to main content

VESTFOLD BOLIGUTLEIE

Vestfold Boligutleie As. er ett selskap med røtter innen eiendomsutvikling og utleie helt tilbake til 1995. Selskapet er 100% eid av holdingsselskapet NAM AS. grunnlagt av ekteparet  Marie og Nikolai Adrian Kvitberg. I 2018 ble selskapet sammenslått med søsterselskapet Tønsberg Bolig AS. Sammen fikk de det nye navnet Vestfold Boligutleie As.

Nam konsernet har hatt en rekke prosjekter og eiendommer opp gjennom årene. Av disse kan nevnes:

Solløkka AS.
Er vårt nyeste prosjekt. Dette er 7 tomannsboliger for salg på Solåsen Park, i Larvik. Til sammen 14 boenheter. Les mer her: www.sollokka.no

Meierigården i Tønsberg.
Meierigården i Tønsberg ble kjøpt i 1997 og renovert og utviklet i perioden 1997-2003.Eiendommen er på totalt ca. 6900 kvm og består av 38 leiligheter fordelt på ca. 2500 kvm, samt 4400 kvm med butikker, kontorer, lager, parkering og annen næringsvirksomhet.. Eiendommen ble driftet som ett utleie prosjekt frem til 2004. Alle seksjonene er i dag solgt  og eksisterer i dag som Sameiet Meierigården.

Gamle Presterød Ungdomsskole
Gamle Presterød ungdomsskole t Tønsberg ble kjøpt i 2000. I første byggetrinn ble det bygget 38 seniorleiligheter. Disse ble ferdigstilt i 2001. I andre byggetrinn, ble det bygget ytterligere 11 seniorleiligheter som stod klare våren 2003.  Leilighetene er fra 80-130 kvm boa og ble oppdelt i egne eierseksjoner. Alle leilighetene er i løpet av årene frem til i dag solgt og eksisterer i dag som Eierseksjonssameiet Idunsvei.

I august 2004 ble det inngått avtale med Tønsberg Kommunale Eiendom (TKE) om ett makebytte i forbindelse med gamle/nye Presterød ungdomsskole. Avtalen innebar at Tønsberg Bolig As skulle bygge nytt skolebygg på ca. 500 kvm, mot å overta F-Bygget vederlagsfritt (700 kvm) som var en del av gamle Presterød ungdomsskole. Det ble her bygget ytterligere 10 nye seniorleiligheter for salg. Nytt skolebygg ble ferdigstilt og overlevert Tønsberg Kommune i mai 2006. Arbeidene med de nye seniorleilighetene i» F-Bygget «ble igangsatt våren 2009 og alle solgt i 2010. Disse eksisterer i dag som Sameiet Idunsvei 5.

Horten Næringspark As.
Eiendommen i Borreveien 42,  ble kjøpt av VBK (Vestfold Bil og karosseri) i 2001 og består av ca. 10.000 kvm bygningsmasse. Deler av eiendommen ble utleid til bowlingssenter, helse og trimsenter og lazerworld. Omfattende ombyggingsarbeider ble igangsatt sommeren 2006. I gamle administrasjonsbygningen ble det bygget Hotell med restaurant og konferansesal. Hotellet fikk 87 rom og stod ferdig i 2011. Næringsdelen med Hotell, bowling, lazerworld og treningssenter, ble solgt ut i 2016.

«Håkonshallen» og «Skøyenhallen» ble ombygd til 92 student og familie leiligheter med boa. 28-55 kvm. Disse stod ferdigstilt i 2009 og eies og drives i dag som utleieprosjekt av samme firma med nytt navn, Vestfold Boligutleie As

Konggata 53, Dammen
Avtale om kjøp av Bragernes studenthjem i Drammen ble inngått med Studentskipnaden i Buskerud (SIBU) i mars 2003.Eksisternede bygg ble oppgradert og 90 nye leiligheter med boa. 20-55 kvm stod ferdig i november 2005. Eiendommen ble drevet som utleieprosjekt en stund, men solgt til Frikvarteret Borettslag i 2006.

Tandbergåsen 44, Sande.
Eiendommen ble kjøpt fra Sande kommune med overtakelse 1.juli 2004. I eksisterende bygg ble det bygget 35 nye leiligheter som stod ferdig i september 2006. Eiendommen ble seksjonert og solgt ut som eierseksjoner. I dag er de registrert som Eierseksjonssameiet Tandbergåsen

Rovetunet As.
Gamle Holmestrand sykehjem ble kjøpt av Holmestrand kommune i 2005 og totalrenovert og bygget om til selveierleiligheter med seniorstruktur i perioden 2006-2008. Eiendommen er beliggende på platået i Holmestrand og ligger fritt og solrikt til i rolige omgivelser. Selskapet startet nedsalg av seksjoner i 2009 og eiendommen eksisterer i dag som Eierseksjonssameiet Rovetunet.

Tregården studenthybler, Nobo As
Eiendommen beliggende i Heddalsvegen 46 i Notodden ble kjøpt i desember 2007 og inneholder 26 hybelleiligheter, samt verksted og garasjer i underetasjen. Hybelleilighetene ble oppgradert til moderne standard med parkett,/fliser i stue og oppholdsrom og fliser med varmekabler på bad. I tilleg ble det montert ny baderoms og kjøkkeninnredning i hver leilighet og lagt inn fiber. Eiendommen stod ferdig til skolestart 2009 og ble drevet som utleieprosjekt fortrinnsvis til studenter ved høyskolen i Notodden i årene 2009 til 2013. Eiendommen ble solgt i 2013 og drives i dag fortsatt som utleieprosjekt.

En seriøs boligutleier i Vestfold

Vår visjon er å være en aktiv og seriøs eier og utleier ovenfor våre leietakere. Vi strekker oss langt for å opptre ryddig og profesjonelt ovenfor våre kunder og samarbeidspartnere. For oss er det viktig at sikkerhet og trivsel er i fokus og vi tilstreber at alle skal trives her hos oss på tvers av alder, livssituasjon, etnisitet og tilhørighet.

Vi setter krav til våre leietakere og forventer også at de setter krav til oss. Sammen vil vi skape ett godt og trygt hjem for deg.